Voucher sân golf Đà Lạt Palace Golf Club

2.000.000

Sân golf Đà Lạt Palace Golf Club được coi là sân golf đầu tiên của Việt Nam với hơn 80 năm lịch sử hình thành và phát triển. Khi mới xây dựng, sân có tên gọi là sân golf Đồi Cù và là một trong những sân golf đẹp nhất châu Á.

Địa danh: Hệ thống thương hiệu: