Voucher sân golf BRG Sóc Sơn Hà Nội

1.680.000

Sân golf Sóc Sơn là sân golf đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế bởi golfer đã dành được 18 giải championship nhà nghề danh giá: NickLaus Design.

Địa danh: Hệ thống thương hiệu: