Voucher sân golf Taekwang Jeongsan Country Club Đồng Nai

2.000.000

Sân golf Taekwang Jeongsan Country Club Đồng Nai là sân golf đầu tiên tại Việt Nam mà du khách có thể lựa chọn loại hình di chuyển là đường bộ hoặc đường thủy và phát triển sân golf như một loại hình nghỉ dưỡng

Địa danh: , Hệ thống thương hiệu: